Where does peace come from?

 

For kor (SSAA) og orgel.

Engelsk text.

Where does peace come from? er bestilt af Kirkemusik-Symposiet 2014 i Uppsala. Det er tilegnet og uropført af Uppsalas Domkirkes Ungdomskor under ledelse af Margareta Raab.

Texten er af John Høybyes mangeårige samarbejdspartner: Edward Broadbridge.

Spørgsmålet som stilles i titlen besvares af forfatteren på 2 måder – dels at freden skal komme fra ”dig selv” (”start with your I/eye”) og dels ved at henvise til de fredsapostle, han har mødt på sin vej: Noa, Buddha, Luthet King, ”den kristne tanke” (in terra pax hominibus), Beethoven, Mandela, Malala Yousafzi og John Lennon.

Musikken består af 8 satser, som fremføres uden ophold mellem satserne. Værket holdes sammen af en ritonel, bygget op omkring de centrale ord: ”Start with your I/eye”. Ritornellen kommer tre gange, hver gang i let ændret form, og omkranses af de øvrige afsnit, som associerer til de forskellige ”fredsapostle”.

Musikken er skrevet med ungdomskoret klang og udtryk i tankerne. Den er hovedsalig 2-stemmig, men breder sig enkelte steder ud i 4- og 5-stemmighed.
Musikken er ikke svær – men heller ikke let – for den stiller krav om grundig indstudering med fokus på klang (brede akkorder), intonation og rytmisk intensitet (ikke mindst i de afsnit, der har et touch af latin-amerikansk musik).

Forlag Gehrmans