Orla

– En korcyklus om Orla Frøsnapper.

For børnekor, Basklarinet, Tenorsax, Marimba, Piano, Bas & Percussion.

Dansk tekst: Niels Erik Nielsen efter Ole Lund Kirkegaards bog om Orla Frøsnapper.

Foreligger som partitur + CD, korpartitur, Instrumentalstemmer, CD-indspilning i boks.

Historien om Orla Frøsnapper er kendt af enhver. I denne version fremstår den som en korcyklus, dvs. en følge af sange for børnekor. Der er således ikke tale om en musical.

Hver sang indledes af oplæsningstekster, der er tænkt som afveksling til sangene - som pause for de syngende og som fremhævelse af handlingen.

Værket henvender sig til børnekor i "Orla Frøsnapper-alderen" dvs. børn fra 3.-5. klasse - men andre kan også være med. Korsatsen veksler mellem én- og to-stemmighed. I ganske få tilfælde bliver satsen 3-stemmig. I mange afsnit er de to korstemmer unisone.

Orkesterstemmerne kan udføres af dygtige musikskoleelever. Lidt specielt er anvendelsen af bas-klarinet. Det er et "eksklusivt" instrument, så man må gøre en ekstra indsats for at skaffe en basklarinettist. Men hele stemmen kan udføres på en tenorsax.

Det vil være helt i værkets ånd at indarbejde et "visuelt akkompagnement" i form af små koreografiske indslag i de afsnit, hvor koret ikke synger. Tal med skolens dramalærere - de har som regel mange gode idéer.

Sangene er indspillet på CD (FM-CD 332), som følger gratis med ved køb af partitur.

CD-indspilningen er tænkt som vejledning og inspiration - og som "sing back"-mulighed, idet hele værket også er indspillet uden kor (fra nr. 12-22 på CD'en).

Folkeskolens Musiklærerforening

Lille

Orla

”Elefantastisk og ekvilidristigt.  Smuk opførelse af JH’s nye korværk.”

JyllandsPosten