Opstandelsens under

For kor (SSA)

Musik: John Høybye

Tekst: Morten Nielsen