Håb

Påskemusik for kor (SSA), tenor/barytonsolo, Alt-sax, Orgel, El-piano, Bas og Percussion

Tekst: Sten kaalø, Lisbeth Smedegaard og Esther Traneberg

Materialet består af: Korpartitur, Partitur, Alt-sax, Kirkeorgel, El-piano, Bas, Percussion
CD

Indhold:

  1. Jordens gæst
  2. Gudskilden vælder fra Golgatas kors
  3. Getsemane
  4. Nu knejser korset
  5. Med glæde stem i
  6. Gudskilden vælder med Frelserens røst
  7. Påskeklokker
  8. Der findes bare én retfærdighed


HÅB henvender sig til ligestemmigt kor på mellemstadiet og derovre. Dvs. skolekor fra og med 5. klasse eller kirkekor, hvor medlemmerne er fra 11-12 år og opad. Da teksterne er almengyldige og ikke rettet mod en bestemt aldersgruppe, kan værket også udføres af ligestemmige voksenkor (damekor).

HÅB bør naturligvis altid opføres med originalbesætningen: Alt-sax, kirkeorgel, bas og percussion. Dog kan man ved opførelser af enkelsatser eller i tilfælde hvor ressourcerne er små, anvende korpartiturets gennemgående klaverstemme som eneste akkompagnement. Men det vil blive en discount-opførelse!

Kontrasten og samspillet mellem kirkeorgel og el-klaver (+sax, bas & perc.) er et vigtigt element i værket. I kirker, hvor orglet er placeret langt fra kor og øvrige instrumentalister kan der opstå alvorlige/uovervindelige synkroniseringsproblemer. I disse tilfælde kan det anbefales at bruge digitalt-orgel (keyboard), som så kan placeres sammen med de øvrige medvirkende. Digitale orgler fås i dag i en kvalitet, så kun organister kan høre forskel - og selv om man må give afkald på "det akustiske orgelbrus" er en synkron og rytmisk koordineret opførelse lang at foretrække.

Folkeskolens Musiklærerforening

CD indspillet af Laus Høybye og Radiopigekoret under ledelse af Michael Bojesen

HÅB udkommer i september 2007 i en engelssproget udgave med helt ny tekst af Edward Broadbridge på forlaget Cantando. ( www.musikkforlaget.no )

Påskeklokker

HÅB

I dette værk findes overordentlig smukke melodilinier. Hver af de 8 satser har deres egen karakter, men værket er dog en helhed og satserne bindes sammen af et ”motto”, der optræder i forskellige udformninger i såvel kor som orkester.

Koncertanmeldelse fra Reykjavik