Glasbjergene

Fra forordet citeres:
Malere, digtere og komponister har til alle tider inspireret hinanden. Det er almindelig kendt at mange malere arbejder bedst til klingende musik, at mange forfattere bruger metaforer fra musikkens verden, at mange komponister forestiller sig at deres musik har farver, mørke, lys og ”gyldne  snit”.
Man taler jo også om at der kan være musik i et billede og at et digt kan være farvestrålende.

GLASBJERGENE er et resultat af et kunstnerisk 3-trins forløb: fra maleri til digt til musik.
Eva Chortsen har udvalgt 12 kendte malerier og tolket dem i 12 digte, som John Høybye efterfølgende har sat i musik.

GLASBJERGENE henvender sig til ligestemmige kor på et vist niveau (altså ikke begynderkor). Da hverken tekst eller musik er specielt aldersrelateret, kan værket udføres af såvel børn som voksne. I praksis vil det sige: børnekor (fra 6. klasse og opad), ungdomskor, dame- og mandskor.

Endvidere er det muligt at udføre GLASBJERGENE som solosange. Dette er i nodebilledet anskueliggjort ved at melodien overalt er sat i et større nodesystem (med betegnelsen A), som altid står umiddelbart over klaversystemet. Udført som solo-sange er det med andre ord kun A-systemet og klaversystemet, der skal anvendes.

Ved korisk udførelse anvender man naturligvis alle systemer (C, B, A og klaver). Da A-stemmen i nogle tilfælde er den højest beliggende (men som nævnt noteret nederst) kan denne notationsform give et lidt akavet billede af korsatsen. Korlederen bør derfor være opmærksom på at fordele korets lyse og mørke stemmer på A, B og C i overensstemmelse med disses indbyrdes beliggenhed i hver enkelt sats.

Til alle sangene er der fuldt udskrevet klaversats. Alt efter pianist-type (improviserende jazzpianist eller ”nodepianist”) og med skyldig hensyn til stil, genre og sangens specifikke udtryk, kan klaversatsen tolkes frit. Lyt til CD’n, hvor nogle af Danmarks allerbedste musikere medvirker. og hvor man kan hente idéer til forskellige udvidelser: mellemspil, instrumentale soli, percussion mm.

Ved en opførelse af GLASBJERGENE vil det derudover være naturligt at forsøge at få det visuelle element med. Ved uropførelsen  blev musikken ledsaget af såkaldte ’visuals’, som blev projiceret op på en storskærm over koret. Korsangerne var klædt i hvidt og kunne således være en del af projektionsfladen. Billederne (visuals) var kopier af de originale malerier, som Torben Olander vha computerteknik havde manipuleret på forskellige måder. Publikum kunne således opleve de kendte malerier ledsage musikken i nye, varierede og overraskende fremtrædelsesformer. Torben Olanders e-mail adresse er: torben.olander@gmail.com

Men mindre kan også gøre det! F.eks. med  en ”gammeldags” overheadprojektor og kopier af malerierne på transparenter.

Man kunne også forestille sig at et af museerne bag de 12 billeder (se fortegnelsen side 85) ville være interesseret i at arrangere en minikoncert, hvor koret optræder foran det  originale billede.

Den hvide fugl

Græshoppedans