Paraplyen

Kormetodik, der henvender sig til alle danske børne- og ungdomskor, såvel begynderkor som de mere rutinerede.

Foreligger i to udgaver:

For korlederen. Grundig, omfattende metodikbog.

For korsangere (kor A og B). 2 hæfter der indeholder korsats, spillesats, formskemaer og tekst.

PARAPLYEN sammenfatter, uddyber og videreudvikler de korpædagogiske metoder, der er beskrevet i Høybyes tidligere udgivelser om kormetodik.

Den indeholder 45 nye korsatser, alle forsynede med varierede og stilrigtige klaverakkompagnementer, der spænder fra det enkle til det middelsvære.

Nye opvarmnings- og udviklingsøvelser der sigter mod renere intonation, større volumen, smukkere klang og mere varieret udtryk.

I teoriafsnittet gives der mange forslag til arbejdsformer og fremgangsmåder i arbejdet med børne- og ungdomskor.

En nyskabelse er Form-forslagene, der søger at vise, hvordan man med en kombination af få og enkle virkemidler kan nå frem til en velklingende og velfungerende korsats.

Hovedparten af sangene er indspillet på CD med professionelle musikere, solister og dygtige børne- / ungdomskor.
Indspilningen kan give tips og ideer til opbygning, form, klangtype, dynamik, tempo og artikulation i de enkelte numre. Desuden giver indspilningerne forslag til, hvordan korarbejdet kan varieres ved at veksle mellem:

* kor / solo
* stor gruppe / lille gruppe
* enstemmighed / flerstemmighed
* fokus på klang / fokus på rytmisk intensitet
* tyndt akkompagnement / fyldigt akkompagnement

Folkeskolens Musiklærerforening

Paraplyen findes også i en svensksproget udgave.

Øst, vest, syd og nord

Paraplyen

”Lad mig sige det straks. Dette er en fornøjelse at have til gennemsyn. Et  materiale, der ved første blik virker gennemarbejdet og lige klar til brug. Folkeskolens Musiklærerforening har udsendt et materiale til landets børnekor, som vil blive brugt mange år fremover”.

Frank Bach Jensen

”Kendetegnende for samtlige satser er grundighed i såvel kor- som akkompagnnementsstemmer og så Høybyes helt specielle sans for at kombinere originale og medrivende musikalske forløb med pædagogisk tilrettelæggelse, som gør det overkommeligt for selv mindre øvede kor at fremføre musik, der  ”lyder af noget”.

Bodil Ørum i Folkeskolen