Tre lyse motetter i stereo

Tre lyse motetter i stereo

  1. Cantate Domini for 8-st. kor (SSAATTBB)
  2. Haec dies for 8-st. kor (SSAATTBB) og tre solister (sopran/alt)
  3. Jubilate Deo for dobbelt-kor (2xSATB)

De tre motetter skal helst opføres i rum med smuk korakustik, idet musikken kræver at rummet "spiller" med. Ikke alene akustisk, men også på den måde, at der til hver motet kræves en bestemt koropstilling.

I Cantate Domino skal koret opstilles i en stor kreds. Så stor at den "når rundt om" publikum, som på den måde kommer i centrum.

I Haec dies har koret en traditionel opstilling, mens de tre solister placeres hver for sig i en vis (passende) afstand fra koret.

I Jubilate Deo skal de to kor placeres så langt fra hinanden, at dobbeltkoreffekten bliver både synlig og hørbar for publikum.

Edition Wilhelm Hansen

Noder

Jubilate Deo

Tre lyse motetter i stereo

”Tre lyse motetter i stereo er ikke umiddelbart for amatører. De kræver forudsæøtninger og vilje. Så åbner der sig til gengæld en kunstnnerisk og klangmæssig skønhed af dimensioner. Det er et fantastisk værk.”

Flemming Nordenhof


”Et meget vigtigt bidrag til ny dansk kirkemusik er  Høybyes Tre Lyse Motetter i Stereo, som er koncertmusik for det dygtige kor, - oplagt for professionelle men en god udfordring til det dygtige amatørkor. Høybye har stedse for øje at kormusik skal klinge godt og være realisabel.

Jens Kragsig Thomsen i KOR 72-bladet