Solskin og Sorten Muld

 

Musik: John Høybye
Tekst: Georg Metz

Værket handler om dét, der forener os måske mere end noget andet her til lands: fællessangen. Om sangen i højskolen, i kirken, til kor, til højtider, til fædrelandet, i alle årstider, i alvor og leg og – når lejlighed byder sig – lejlighedssange.

John Høybye og Georg Metz har i et tæt samarbejde sammen skabt musik og tekst, der musikalsk og digterisk kommer rundt om fællessangen i bredeste forstand.

Grundtvigs Højskole har ønsket et værk i Grundtvigs ånd på grundlag af den store mands berømte digt "Hvad solskin er for det sorte muld" – om lærdommen som folkeligt anliggende.