Sønderbrudt pigtråd

For blandet kor (SATB) og jazz-trio

Tekst: Ernesto Cardenal

Om teksten og forfatteren:
Ernesto Cardenal regnes for én af de største latin-amerikanske digtere. Han blev født i 1925 og var 12 år gammel, da den berygtede Somoza kom til magten i Nicaragua. Cardenal sluttede sig til modstanden mod Somoza-diktaturet og måtte flere gange gå under jorden for at undgå Nicaraguas politi og hær. Da Somoza-regimet i 1979 blev afsat blev Cardenal kulturminister.

Ernesto Cardenals tekst "Sønderbrudt Pigtråd" er en latin-amerikansk nydigtning af Det gamle Testamentes salmer – formet som aktuelle protestsange der anklager den moderne livsforms tomhed, brutalitet, politiske terror og uretfærdighed.

Om musikken:
Værket er skrevet for kor og jazz-trio, som består af piano, bas og trommer. Betegnelsen jazz-trio er vigtig, idet værket kun kan opføres med jazz-musikere, som kan improvisere. Det er nemlig kun en begrænset del af det instrumentale akkompagnement, der er noteret på noder – og det er komponistens intention, at musikerne – ud fra værkets forskellige grundidéer skal være med til at skabe musikken.

Der er intet specielt "nicaraguansk" i musikken. Den er komponeret af en dansker, der aldrig har været i Nicaragua – men som har følt sig stærkt draget af det universelle og manende budskab i Cardenals salmer.

Musikken er indspillet på LP’n Måske en Martsnat. Denne LP med Tritonus og den eminente jazz-trio: Lars Brogård, Bo Stieff og Åge Tanggård er nu overført til CD. Kan rekvireres kvit og frit. Send en frankeret svarkuvert og du modtager CD’n kort efter.

Edition Wilhelm Hansen

Noder

Sønderbrudt Pigtråd

”… og Høybyes sans for iørefaldende melodik og god tekstfrasering fornægter sig ikke. Værket vil være en godbid for ethvert rytmisk orienteret korensemble.

Bodil Christensen i OPUS


”Efter bedste klassiske recept er tonerne her ordets tjener. Men tonesproget er ikke klassisk. Det er moderne og det er gribende. Værket er en oplagt opgave for et ungdomskor, der har mulighed for at få en jazz-trio med på idéen.
…JH er i disse år fantastisk produktiv – og hvor har han meget på hjerte.”

Gunnar Svensson
i Kor Nyt