Sacred Concert

Duke Ellington's Sacred Concert. The Høybye/Pedersen version - arrangeret for sopran solo, blandet kor og Big Band.


Materialet findes som:

Partitur
Korstemmer
Instrumentalstemmer
CD

Indhold:

  1. Praise God
  2. Heaven
  3. Freedom-suite
  4. The Shepherd
  5. The Majesty of God
  6. Come Sunday
  7. David danced before the Lord
  8. Almighty God
  9. T.G.T.T
  10. Praise God and Dance - Finale

Duke Ellington havde ikke beskæftiget sig væsentligt med kirkemusik, før han i en alder af 66 år blev bedt om at komponere musik til en serie koncerter i større kirker i USA. Muligvis har det påvirket hans interesse, at hans gode ven Billy Strayhorn blev syg og døde.

I de følgende år blev det til hele tre Sacred Concerts, som Ellington og hans band turnerede med i USA og Europa i årene 1966 til 1974 med lokale kor og med én af de berømteste vokalsolister – Alice Babs.

Musikken bestod dels af allerede eksisterende kompositioner og dels af helt nye – skrevet til lejligheden. Der var ikke på forhånd fastlagt nogen bestemt rækkefølge for de forskellige numre, og Ellington og hans musikere synes at have bestemt programmets indhold umiddelbart forinden hver koncert. Det er formodentlig årsagen til, at der ikke foreligger et komplet nodemateriale for Sacred Concerts fra Ellingtons hånd. Når kor og big band leaders overalt i verden planlagde opførelse af musikken, var de henvist til at udføre deres egne arrangementer.

I 1993 blev John Høybye bedt om at lede en international workshop med Ellington's Sacred Concerts. Da der ikke var nodemateriale til rådighed rettede han henvendelse til big band leader Peder Pedersen, og i fællesskab fik de arrangeret musikken for kor og big band samt udarbejdet og udgivet et færdigt nodemateriale. Udgivelsen indeholder elementer fra alle tre Sacred Concerts.

Sacred Concert er inspillet på CD med Tritonus, Peder Pedersens Big Band, og sopran solo v. Margareta Jalkeus.

Noder og CD anskaffes gennem:

www.gehrmans.se

www.nodehandleren.dk

Praise God

Sacred Concert

Fra første sats ”Praise God” til finalen kan man glæde sig over en korsats, der er skrevet af en ekspert på dette område, nemlig JH, der som kun ganske få kan kunsten at skrive rytmisk kormusik, der klinger.

Einar Ege Møller i JyllandsPosten