Magnificat

MAGNIFICAT er skrevet for 6-stemmigt blandet kor og mezzosopran-solo.

I enkelte divisi-passager deler det 6-stemmige kor (SSAATB) sig yderligere i op til 12 stemmer.

Værket realiseres bedst med et kor af en vis størrelse og med stor spændvidde i sit udtryk: med rytmisk intensitet, med dynamiske udsving fra pp til ff men også med en varm lyrisk klang.

”Magnificat” – også kaldet Marias lovsang – er det første ord i Marias lovprisning: ”Min sjæl ophøjer Herren” fra Lukasevangeliet kap. 1 vers 46-55.

Magnificat og Nunc Dimittis (Cantando nr. C2227) er 2 selvstændige værker,  og de kan således opføres hver for sig. Men da de er beslægtede både med hensyn til tekst, kompositorisk idé og musikalsk materiale, er det også relevant at opføre dem i forlængelse af hinanden – som to sider af samme sag: en kvindelig og en mandlig, en yngre og en ældre.

Cantando Musikkforlag AS

 

Magnificat

Indspilningen er hentet fra CD'en The Magic Paint Brush – "Choral music by John Høybye" med det svenske vokalensemble VOCES NORDICAE under ledelse af Lone Larsen.
Published by footprintrecords.com