In Terra Pax

Juleoratorium for kor (SATB), Blæserkvintet og Slagtøj

Musik: John Høybye (1976, revideret 1993).
Dansk Tekst: Ester Bock
Svensk text: Daniela Jähnig, Inga & Ingrid Hörnell

Foreligger som:
1) korpartitur/klaverudtog
2) Instrumentalstemmer

Korets placering i (kirke)-rummet ændres undervejs for at give musikken en anderledes akustisk udformning. I afsnit O ("meditationsmusikken") og i afsnit P (dialogen mellem solo-trio og kor) bevæger koret sig fra den normale til den ændrede koropstilling. Skiftene fra den ene opstilling til den anden skal naturligvis foregå stille, langsomt og højtideligt (en nærmere beskrivelse findes i korpartituret side 125).

Indspillet på CD af Tritonus-koret og Københavns Blæserkvintet.

Edition Wilhelm Hansen

Partitur

Klaverudtog/korpartitur

Stemmer

 

Sveriges Körforbunds Förlag, Stockholm