Henrettelsen

For kor (SATB), El-piano, Bas, Trommer (Guitar ad lib).

Musik: John Høybye (1976, revideret 1993)

Tekst: Tom Kristensen

Stemmer til bas og trommer foreligger separat og udleveres uden beregning ved køb af korsæt.

Tom Kristensens digt Henrettelsen stammer fra digtsamlingen "Påfuglefjeren" (1922), der var et resultat af den lange rejse til det fjerne Østen. Her blev Tom Kristensen konfronteret med det kinesisk-japanske "menneskehav" og den næsten ufølsomme ro og den påfaldende ligegyldighed med liv og død, der stod i skarp kontrast til europæisk individualisme og til Tom Kristensens egen bestandige uro og (døds-) angst. I Kina oplevede han en henrettelse, hvor 20 mand ligger på knæ for bødlen. Den 6. i rækken er digterens talerør.

Edition Wilhelm Hansen

Partitur

Stemmer

Henrettelsen