Gammel dansk

Sange for blandet kor (SATB) og instrumenter af John Høybye

Folke- og skolemusik Bind XXV – hæfte 5

Indhold:

Tre aftensange (Fløjte, Obo, Fagot, sopran/alt-solo og 5-st. kor)

Kattens død (5-st. kor a capella)

Skæmtevise (sopran- og baryton-solo og 5-st. kor a capella)

De Tre aftensange (Vægterversene, Dagen viger og går bort, I skovens dybe, stille ro) udgør en lille suite og kan således ikke opføres hver for sig.

Harmoniseringen og satsstrukturen indeholder elementer fra jazz-musikken, og der må - selv om der ikke er tale om "rytmisk musik" - synges med en vis fornemmelse for jazz-frasering, hvilket bl.a. vil sige med en distinkt og gennemarbejdet tekstudtale og med rytmisk præcision.

I "Skæmtevisen" og "Kattens død" arbejdes der med den polyrytmiske figur: 2 mod 3. Ved indstuderingen anbefales det at starte med et roligt tempo, indtil sangerne er på det rene med de rytmiske problemer, - derefter sættes tempoet gradvist op. De polyrytmiske steder dirigeres i to eller tre slag, - alt efter hvad der passer kor og dirigent bedst.

Edition Wilhelm Hansen