allelujaleluja

AllelujAlelujA

En skabelsessuite

En motet i 'pop'-stil med et kvikt og rytmisk krævende Alleluja-refrain. Bogstavet A - det første i vores alfabet - bliver her associeret med "begyndelse", morgen, en ny frisk situation. Dette A fremhæves i titlen og i musikken for at understrege stykkets optimistiske karakter.

Text: English

Published by: Carus Verlag